Hướng dẫn sử dụng phần mềm Visio để vẽ sơ đồ mạng


Visio là một phần mềm nằm trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft, ta có thể sử dụng  nó để vẽ các sơ đồ mạng hoặc cách sơ đồ tư duy, sơ đồ nhà cửa ở mức đơn giản,...

Các bạn có thể tải ở link này:  Link tải

Key: PFP8G-BH9P4-F3Q2C-VVF2M-WBVX8


Video hướng dẫn cài đặt:Video hướng dẫn vẽ sơ đồ mạng:


Video hướng dẫn vẽ sơ đồ phòng Internet:

Không có nhận xét nào

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn